หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3

 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการซ่อมสร้างถนนเคพซิล รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. ๖๖-๐๐๒ จำนวน ๒ ช่วง บ้านเขาชะโงกเหนือ, บ้านกล้วย, บ้านกล้วยงาม หมู่ที่ ๗, ๓, ๑๓ [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อโครงการค่าใช้จ่ายการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการรื้อเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำและ่ท่อสูบพร้อมซ่อมแซมระบบสูบน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาชะโงกเหนือ (ประปากลุ่มคลองผักหวาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด หมึกถ่ายเอกสาร FUJI XEROX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลบ้านกล้วยที่ประสบอุทกภัย โดยลงลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งในส่วนที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการปักเสาพาดสายพร้อมรื้อถอนเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งยังบ่อบาดาลแห่งใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค - บริโภค หมู่ท่ี่ ๙ บ้านวังรวกเหนือ (ประปากลุ่มวังไม้เชือก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการตั้งหอถังพร้อมถังกรองประปาหมู่บ้านและก่อสร้างฐานราก หมู่ที่ ๑๗ บ้านเกษตรหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนถังกรองน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านวังรวก (ข้างศาลาเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8