หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
เริ่มนับ วันที่ 28 ม.ค. 2558
เกี่ยวกับงานบุคลากร
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกน่วยงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การมอบอำนาจการปฏิบัติงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร(เพิ่่มเติม) [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การพัฒนาทุกสายงานขององค์การบริหารส่วนต [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯอบต.บ้านกล้วย [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.บ้านกล้วย [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)