หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 
 
 


นายเห็น ภูชุมแสง
ประธานสภา อบต.บ้านกล้วย
 


นายสมควร โกสาหะฬะ
รองประธานสภา อบต.บ้านกล้วยเลขานุการสภา อบต.บ้านกล้วย
 
 


นางสมฤทัย บุญหล้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายรัตน์ นุชเทียน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางสาวจำเรียง สีดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายบุญเสริม คำพัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายไกรสอน แก้วสีดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายเครือพันธ์ บุญจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายตี๋ สังข์ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายสายรุ้ง ดิษทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายวันดี ดีทุ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายจำนงค์ อ่อนจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายอาทิตทร อบศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นางสาวปราณี แว่นครู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7