หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
 
  ท่านด้องการให้ อบต.บ้านกล้วย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 18 ม.ค. 2558
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
กิจกรรมที่อบต.บ้านกล้วยได้สนับสนุนดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้านและเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 69
 


 
โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อโควิด [ 19 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 92
 
 
     


 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 231
 


 
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 97
 
 
     


 
กิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงานเพื่อลดการสะสมเชื้อโรคต่างๆ [ 19 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 96
 


 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า [ 19 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 107
 
  (1)     2