หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
 
  ท่านด้องการให้ อบต.บ้านกล้วย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 28 ม.ค. 2558
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 16 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 159
 


 
โครงการป้องกันและลดอุบีัติเหตุช่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 194
 
 
     


 
กิจกรรมตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง [ 15 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 169
 


 
โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี 2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]  
อ่าน: 267
 
 
     


 
โครงการมอบผลงานเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 30 ม.ค. 2561 ]  
อ่าน: 269
 
  (1)