หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
 
  ท่านด้องการให้ อบต.บ้านกล้วย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 18 ม.ค. 2558
กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 22
 


 
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้้งที่ 1 [ 5 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 8
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 11 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 1
 


 
ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 20 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 2
 
 
     


 
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25563 ครั้งที่ื 1 [ 13 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 1
 


 
ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 3
 
  (1)     2