หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3

 
 
แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯ ต่าง ๆ  
 

ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อยู่ในเขตการปกครองของ อบต.บ้านกล้วย ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภบท.5 เพื่อชำระภาษีตามราคาปานกลางของที่ดิน ไปขอยื่นแบบ ภบท.5และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564 ได้ที่ อบต.บ้านกล้วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2561 เวลา 11.19 น. โดย คุณ ยุพยงศ์ ม่วงน้อย

ผู้เข้าชม 204 ท่าน