หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3

 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ส่งแบบสรุปการสำรวจแหล่งน้ำที่มีปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย  24 ส.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตรคอรัปชั่น  25 พ.ค. 2563 297
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯ ต่าง ๆ  11 พ.ค. 2563 307
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปีขึ้นไป ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  2 ม.ค. 2563 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  8 ธ.ค. 2560 929
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ศพด.บ้านเขาชะโงก)  28 พ.ย. 2560 221
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560  11 ก.ค. 2560 692
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงินปี 2559  6 ก.ค. 2560 191
ข่าวประชาสัมพันธ์     6 ก.ค. 2560 165
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลหภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  10 ต.ค. 2559 107
  (1)     2      3