หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3

 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 9 บ้านวังรวกเหนือ - หมู่ 16 บ้านร่องเข้  19 เม.ย. 2564 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการรื้อเปลี่ยนท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  19 เม.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ราคาคากลางโครงการก่อสร้างฐานรากพร้อมย้ายหอถังและถังกรองน้ำใส หมู่ที่ 14   5 เม.ย. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างฐานรากพร้อมย้ายหอถังและถังกรองน้ำใส หมู่ 5  5 เม.ย. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการขุดรื้อถนนคสล.เดิม และก่อสร้างถนนคสล.ใหม่ หมู่ที่ 13 บ้านกล้วยงาม (สายหมู่ที่ 13 - บ้านโคกหนองจอก)  30 มี.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 บ้านวังรวก  23 มี.ค. 2564 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 17 บ้านเกษตรหลวง  23 มี.ค. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูที่ 11 บ้านร่องบงเหนือ  23 มี.ค. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านเขาคณฑา  23 มี.ค. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9 บ้านวังรวกเหนือ  23 มี.ค. 2564 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30