หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พุเตย   ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพุเตย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563   28 ม.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พุเตย   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   28 ม.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พุเตย   ประกาศเทศบาลตำบลพุเตย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพุเตย   28 ม.ค. 2563 1
กิจการสภา ทม.วิเชียรบุรี   ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 4 ประจำปี 2562    28 ม.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทม.วิเชียรบุรี   โครงการส่งเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันความเสียงอุบัติเหตุจากการจราจร ด้วยการสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย   28 ม.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทม.วิเชียรบุรี   โครงการฝึกสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน ประจำปี 2563   28 ม.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อรัง   ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง   28 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยใหญ่   ประกาศโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน(ซอยป่ามะขาม)หมู่ที่ 3 บ้านสะแกงาม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   28 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยใหญ่   ประกาศโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   28 ม.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท้ายดง   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง   28 ม.ค. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 969