หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามแยก   ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563   27 มี.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ลาดแค   ตรวจสอบเหตุรำคาญ การเผาถ่านบริเวณบ้าน ทำให้เกิดกลิ่นและควันจากการเผาถ่าน   27 มี.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ลาดแค   จัดความเรียบร้อยตลาดนัดบ้านหนองใหญ่และชี้แจงแนวทางมาตรการการจัดตลาดนัด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   27 มี.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ซับสมอทอด   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างตามแบบเทศบาลกำหนด   27 มี.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังโป่ง   ประกาศเทศบาลตำบลวังโป่ง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)   27 มี.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาเกาะ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยเดื่อ หมู่ที่ 5   27 มี.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม ทต.วังโป่ง   เทศบาลตำบลวังโป่ง ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)   27 มี.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาเกาะ   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยเดื่อ หมู่ที่ 5   27 มี.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ซับไม้แดง   ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร จิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัย ผลิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   27 มี.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำร้อน   คำสั่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๗๓๘/๒๕๖๓ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)   27 มี.ค. 2563 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1035