หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร ทม.วิเชียรบุรี   รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข   2 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ซับสมอทอด   แบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตำบลซับสมอทอด หมู่ 3,4,7,9 เทศบาลตำบลซับสมอทอด อำบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์   2 ก.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกสะอาด   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563    2 ก.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกสะอาด   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ( ประจำไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน 2563-มิถุนายน 2563 )    2 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โคกสะอาด   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563    2 ก.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สามแยก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวริมตลิ่งแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 4   2 ก.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สามแยก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สามแยก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบคลองแก่งหินปูน หมู่ที่ 2   2 ก.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สามแยก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 2   2 ก.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สามแยก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางกระบวน หมู่ที่ 4   2 ก.ค. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1164