หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุขาม   องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564   7 พ.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีเทพ   ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   7 พ.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชนแดน   ประกาศถอนรายชื่อและระงับสิทธิ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2564   7 พ.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.วังชมภู   ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 28 ธันวาคม 2563   7 พ.ค. 2564 2
VDO วีดิทัศน์ อบต.ท้ายดง   มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   7 พ.ค. 2564 1
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.ชนแดน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์สมัครคัดเลือกอัตราจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสอน ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน ประจำปีงบประมาณ 2564   7 พ.ค. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามแยก   ช่องทางการชำระเงิน สำหรับการชำระภาษี   7 พ.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองแจง   โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564   7 พ.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำร้อน   แก้ไขปัญหาแมลงบุกรุกวัดบ้านถ้ำมงคลชัย ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์   6 พ.ค. 2564 20
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านกลาง   กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ    6 พ.ค. 2564 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,572