หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3

 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
หลักประกันสุขภาพ อบต.ตะเบาะ   โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการระบาดไข้เลือดออกตำบลตะเบาะ ประจำปี 2562   8 ต.ค. 2562 7
หลักประกันสุขภาพ อบต.ตะเบาะ   โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านห้วยไคร้   8 ต.ค. 2562 11
หลักประกันสุขภาพ อบต.ตะเบาะ   โครงการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ   8 ต.ค. 2562 10
หลักประกันสุขภาพ อบต.ชอนไพร   กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 6 บ้านคลองสำโรง ประจำปี 2562   23 ก.ค. 2562 46
หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแจง   036 การประเมินความเสี่ยง   27 มิ.ย. 2562 27
หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแจง   027.4   27 มิ.ย. 2562 25
หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแจง   027.3   27 มิ.ย. 2562 28
หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแจง   027.2   27 มิ.ย. 2562 18
หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแจง   027.1   27 มิ.ย. 2562 16
หลักประกันสุขภาพ ทต.ตาลเดี่ยว   โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการในผู้สูงวัย โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลตาลเดี่ยว ประจำปี 2562   20 มิ.ย. 2562 39
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6/td>