หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
 
  ท่านด้องการให้ อบต.บ้านกล้วย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 28 ม.ค. 2558

 
 
  ผ้าทอมือลายขัดพื้นจากกี่กระตุก
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
 
ผลิตโดย : กลุ่มสตรีทอผ้ากี่กระตุกบ้านเขาชะโงกเหนือ
 
จำนวนผู้เข้าชม : 275 ท่าน
 
ผ้าทอมือลายขัดพื้นจากกี่กระตุก
 
 
  ข้าวมะลิแดงจากกลุ่มเกษตรสร้างฝัน
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
 
ผลิตโดย : กลุ่มเกษตรสร้างฝัน
 
จำนวนผู้เข้าชม : 128 ท่าน
 
ข้าวมะลิแดงจากกลุ่มเกษตรสร้างฝัน
 
  (1)