หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
นายสมบัติ สมสัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
เริ่มนับ วันที่ 18 ม.ค. 2558
เกี่ยวกับงานบุคลากร
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2562 [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
ข้อตกลงและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
ข้อตกลงและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)     2      3