หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
นายสมบัติ สมสัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
เริ่มนับ วันที่ 18 ม.ค. 2558
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 [ 1 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 48  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกร้าง พ.ศ.2562 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 1 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.2550 [ 1 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)     2