หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
นายสมบัติ สมสัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3

 
 
ชาวตำบลบ้านกล้วย มีความเป็นอยู่แบบวิถีชนบท ความเป็นอยู่เรียบง่าย เหมือนเครือญาติกัน มีการพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน โดยมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา    5     แห่ง ประกอบด้วย
โรงเรียนบ้านวังรวก
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
โรงเรียนบ้านเขาคณฑา
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรวก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชะโงก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)    1    แห่ง
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน        10     แห่ง
 
วัด/สำนักสงฆ์ 7 แห่ง ประกอบด้วย
วัดวังรวก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านวังรวก
วัดธรรมรัตนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านกล้วยงาม
วัดถ้ำมงคลเขาชะโงก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านเขาชะโงก
วัดเขาคณฑา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านเขาคณฑา
วัดเขาฝาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านเขาฝาง
วัดสิรินทราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านกล้วยเหนือ
วัดสำราญราษฎ์สามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 บ้านสุขสำราญ
ในจำนวนวัดทั้งหมด มีวัดที่มีอุโบสถ 2 แห่ง คือ วัดธรรมรัตนาราม และวัดสิรินทราราม
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสำราญ (รพ.สต.) 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100% 10 แห่ง
 
 
จุดตรวจประจำตำบล (ป้อมโคกสำราญ) 1 แห่ง
จุดตรวจประจำหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน 17 แห่ง