หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
 
 
มีไฟฟ้าใช้ 17 หมู่บ้าน
 
 
โทรศัพท์สาธารณะ 8 หมู่บ้าน
 
มีประปาใช้ 17 หมู่บ้าน
 
 
โรงงาน 8 แห่ง
โรงสี 5 แห่ง
 
 
ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 179 คน
อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน 2 รุ่น 165 คน
อาสาสมัครชุมชน     214 คน